Groendak bemesting

 • 123 Sedumdaken en daken met Eco cassettes moeten 2 x per jaar worden bemest.
 • Dit moet gebeuren in de maand maart/april en juli augustus en wel met minimaal 1 kg per 20 m2 / maximaal 1 kg per 15 m2.
 • Hiervoor leveren wij een langzaam werkende Eco Sedummest korrels in emmers.
 • De emmers hebben een inhoud van 1 kg , 2 kg , 4 kg of 8 kg.
 • Bestel voor minimaal 2 strooibeurten bij het plaatsen van uw groendak opdracht.
 • Nabestellingen te doen via sedummest.nl,Toezending doen wij via PostNL.

Onkruid

 • Uw groendak kunt u jaarrond normaal belopen maar niet tijdens vorst of sneeuw. Uw groendak is incidenteel beloopbaar maar niet tijdens vorst of sneeuw.
 • Tijdens het bemesten in maart en augustus is het een goed moment alle ongewenste grassen, onkruiden of andere plantengroei uit het Sedum te verwijderen.

Water geven

 • Bij aanleg van het groendak moet het dak éénmalig goed water worden gegeven.
 • Het Sedumdak kan zonder verdere watergift korte periodes van droogte overleven.
 • Bij droogte periodes van 3 tot 4 weken heeft het Sedumdak geen water nodig en worden de blaadjes alleen wat rood. Mocht de droogte periode langer duren dan is het zeker wenselijk het Sedumdak met de tuinslang nat te sproeien maximaal 2 x per week en liefst in de avonduren. Het Sedumdak zal zich daarna sneller herstellen en het blad van het Sedum zal weer groen worden. Dit blijven doen tot het weer goed gaat regenen.