Groendak bemesting

 • 123 Sedumdaken en daken met Eco cassettes moeten 2 x per jaar worden bemest.
 • Dit moet gebeuren in de maand maart/april en juli augustus en wel met minimaal 1 kg per 20 m2 / maximaal 1 kg per 15 m2.
 • Hiervoor leveren wij een langzaam werkende Eco Sedummest korrels in emmers.
 • De emmers hebben een inhoud van 1 kg , 2 kg , 4 kg of 8 kg.
 • Bestel voor minimaal 2 strooibeurten bij het plaatsen van uw groendak opdracht.
 • Nabestellingen te doen via sedummest.nl,Toezending doen wij via PostNL.

Onkruid

 • Uw groendak kunt u jaarrond normaal belopen maar niet tijdens vorst of sneeuw. Uw groendak is incidenteel beloopbaar maar niet tijdens vorst of sneeuw.
 • Tijdens het bemesten in maart en augustus is het een goed moment alle ongewenste grassen, onkruiden of andere plantengroei uit het Sedum te verwijderen.

Water geven

 • Bij aanleg van het groendak moet het dak éénmalig goed water worden gegeven.
 • Het Sedumdak kan zonder verdere watergift ook periodes van droogte overleven.
 • Bij extreme droogte van meer dan 3 weken zal het Sedum langzaam rood kleuren.
 • In een hier opvolgende periode van regenval zal de Sedum weer groen gaan kleuren.
 • Uiteraard kan het groen proces worden versneld met een extra watergift.